Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

26.11.2020

Co do zasady w Polsce większość małżeństw żyje na zasadach wspólnoty majątkowej. Oznacza to między innymi, że dochody są wspólne, zobowiązania zaciąga się solidarnie, a nabywane nieruchomości stanowią współwłasność. Rozdzielność jest podpisywana częściej wtedy, gdy jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą, gdyż celem jest ochrona majątku w przypadku podjęcia złych decyzji biznesowych. Intercyza może jednak wspomóc w przypadku kredytu hipotecznego. Jak dokładnie można wspomóc się ustaleniem intercyzy majątkowej?
Już odpowiadamy.

Rozdzielność majątkowa to zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami. Od dnia ustania wspólności majątkowej każdy z małżonków pracuje na swój własny rachunek. Tak samo każde zobowiązanie obciąża osobę, która je zaciągnęła. Dzięki ustaleniu rozdzielności ekonomicznej każdy z małżonków może indywidualne nabyć nieruchomość, zaciągając samemu kredyt hipoteczny. Bez rozdzielności nie można kupić działki, mieszkania lub domu bez udziału drugiej osoby.

Jak zatem wykorzystać rozdzielność majątkową do kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkową można wykorzystać w kilku przypadkach, jako narzędzie ułatwiające uzyskanie kredytu hipotecznego. Poniżej kilka przykładów:

1.      Rozdzielność stosuje się w przypadkach, gdy małżonkowie są na skraju zdolności kredytowej. Przykładowo jedna osoba uzyskuje dochód, druga niestety jest bezrobotna. Osoba z dochodem podpisuje umowę kredytową, ale nieruchomość może stanowić współwłasność obojga. Taki zabieg jest dostępny na rynku wtórnym i wymaga gruntowej znajomości procedur bankowych. Nie każdy bank finansujący zakup zgodzi się na takie rozwiązanie, ale eksperci OptiFinanse są po to, by Wam w tym pomóc.

2.      Nad rozdzielnością warto zastanowić się, gdy jeden z małżonków ma złą historię kredytową. Niestety nawet gdy dochód tej osoby nie musi być brany pod uwagę, żaden z banków nie udzieli kredytu z powodu złej obsługi zobowiązań w przeszłości. W tym wypadku wątpliwy jest również zakup udziałów. Osoba ze złą historią nie może być współwłaścicielem nieruchomości.

3.      Podpisanie intercyzy powoduje, iż każde z małżonków dla banku tworzy oddzielne gospodarstwo domowe. W liczeniu zdolności kredytowej liczą się tylko dochody i koszty osoby wnioskującej o kredyt. Posiadanie intercyzy nie blokuje możliwości zaciągnięcia kredytu wspólnie. Z punktu widzenia kredytu odpowiedzialność spłaty jest solidarna. Każdy z małżonków nabywa udziały w nieruchomości. Różnica jest taka, że nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego, lecz jako odpowiedni udział do majątku własnego.

4.      Zmiana statusu majątkowego u małżeństwa nie powoduje, iż któreś z nich przejmuje obowiązek utrzymywania dzieci. Starając się o kredyt hipoteczny należy zaznaczyć we wniosku kredytowym, że w gospodarstwie domowym jest rodzic plus dziecko lub dzieci. Bank policzy koszty utrzymania dla jednego rodzica i wszystkich dzieci.

Rozdzielność majątkowa działa od następnego dnia po jej podpisaniu. Do zrzeczenia się wspólnoty potrzeba decyzji obojga małżonków oraz wizyty u notariusza. Podpisanie aktu notarialnego trwa bardzo szybko. Podział majątkowy jest podpisywany na czas nieokreślony. Nie ma żadnego problemu, by znieść rozdzielność majątkową w przyszłości. W tym celu podpisuje się również akt notarialny.

To tyle w teorii. A w praktyce?
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem kredytowym OptiFinanse. Porozmawiamy i ocenimy, czy w Waszej sytuacji rozdzielność majątkowa pomoże czy nie przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na zakup wymarzonego domu lub mieszkania.

Nasza pomoc jest bezpłatna.

 

powrót