Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy, inaczej nazywany kredytem konsumenckim, jest to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę, na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredyt gotówkowy często określany jest jako kredyt niecelowy lub niezabezpieczony (nie ma zabezpieczenia hipotecznego).

Kredyt gotówkowy może być ubezpieczony lub nieubezpieczony (ubezpieczenie kredytu polega na spłacie kredytu przez ubezpieczyciela po spełnieniu warunków zawartych w ubezpieczeniu). 

Kredyt gotówkowy możemy zaciągnąć na okres średnio od 3 do nawet 144 miesięcy, jednak każdy bank ma własne wytyczne w tym zakresie. Na koszty kredytu wpływ ma oprocentowanie kredytu, prowizja bankowa za jego udzielenie i opłaty dodatkowe (jeśli występują).

Aktualnie możemy pośredniczyć w uzyskaniu kredytu gotówkowego m.in w: Alior Bank, PNB Paribas, ING, mBank, PeKaO S.A., Bank Pocztowy, Santander Bank. Oferta umów z bankami jest stale poszerzana.

Nie udzielany kredytów typu "chwilówki" i nie posiadamy umów na pośrednictwo finansowe z parabankami.