Inwestycje

Inwestowanie to proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych i czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści i zysków. Innym słowy to pomnażanie majątku. Można inwestować w akcje, fundusze, nieruchomości a nawet bezpośrednio w inne firmy. Każdy z tych sposobów inwestowania ma swoje wady i zalety. Część z nich wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Część sporych nakładów finansowych.

Inwestowanie to nie gra. Także w przypadku funduszy inwestycyjnych. Gra - to lokowanie środków w ryzykowne inwestycje, o niepewnym wyniku, bez żadnej analizy - po prostu - spróbuję, a nuż się uda. Prawdziwe inwestowanie nie odbywa się w ten sposób. Tu musi być jakiś wysiłek z naszej strony. Wybór musi być świadomy i uzasadniony. Musimy wiedzieć, dlaczego akurat wybraliśmy ten fundusz inwestycyjny, a sprzedaliśmy tamten. Jeżeli znamy możliwości zarobku oraz możliwe ryzyka i ten poziom ryzyka akceptujemy - wtedy stajemy się prawdziwym inwestorem. Oczywiście - i tu występuje ryzyko. Ale jest to ryzyko, które znamy - znając je możemy je kontrolować (monitorować nasze inwestycje) i reagować. Kładąc pieniądze w ryzykowne inwestycje tylko dlatego, że kiedyś komuś się w ten sposób udało zapewniamy sobie prawie pewną porażkę. Warto przy wyborze odpowiedniej inwestycji korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów finansowych - ograniczamy w ten sposób ryzyko.